Tụ bù Enerlux Italy

TỤ BÙ CÔNG SUẤT PHẨN KHÁNG ENERLUX - ITALY - PRT-DPRT

- Tụ bù Enerlux Dùng để bù công suất phản kháng Q lên hệ thống giúp doanh nghiệp giảm bớt tiền phạt cos phi.

- Dùng kết hợp với bộ điều khiển tụ bù công suất để nâng cao độ linh hoạt và kéo dài tuổi thọ tụ bù Enerlux.

- Tụ bù Enerlux nên sử dụng kết hợp với cuộn kháng sóng hài giúp tăng tuổi thọ tụ bù từ 1 năm lên đến 3 năm ( đối với các hệ thống có tồn tại sóng hài làm hủy hoại cấu trúc và dung lượng tụ bù )

- Tụ bù Enerlux xuất xứ Châu Âu theo tiêu chuẩn EU vì vậy đáp ứng được các quy định khắc khe nhất của hệ thống điện. 

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích