Trượt điện Panasonic dòng DH524xxxx

 • Dòng Trượt điện Panasonic DH524xxxx sử dụng cho các loại ray điện :
 1. Ray điện Panasonic DH5460 600V 60A, dài 100m, nặng 47 Kg.
 2. Ray điện Panasonic DH5468 600V 60A, dài 80m, nặng 39 Kg.
 3. Ray điện Panasonic DH5466 600V 60A, dài 60m, nặng 29 Kg.
 4. Ray điện Panasonic DH5464 600V 60A, dài 40m, nặng 21 Kg.
 5. Ray điện Panasonic DH5461 600V 60A, dài 10m, nặng 5 Kg.
 6. Ray điện Panasonic DH5450 600V 150A, dài 100m, nặng 45.5 Kg.
 7. Ray điện Panasonic DH5458 600V 150A, dài 80m, nặng 36 Kg.
 8. Ray điện Panasonic DH5456 600V 150A, dài 60m, nặng 28 Kg.
 9. Ray điện Panasonic DH5454 600V 150A, dài 40m, nặng 20 Kg.
 10. Ray điện Panasonic DH5450 600V 150A, dài 10m, nặng 5.4 Kg.
 11. Ray điện Panasonic DH5440 600V 200A, dài 100m, nặng 59 Kg.
 12. Ray điện Panasonic DH5448 600V 200A, dài 80m, nặng 48 Kg.
 13. Ray điện Panasonic DH5446 600V 200A, dài 60m, nặng 37 Kg.
 14. Ray điện Panasonic DH5444 600V 200A, dài 40m, nặng 26 Kg.
 15. Ray điện Panasonic DH5440 600V 200A, dài 10m, nặng 6.4 Kg.
 16. Ray điện Panasonic DH5470 600V 300A, dài 100m, nặng 80 Kg.
 17. Ray điện Panasonic DH5478 600V 300A, dài 80m, nặng 64.8 Kg.
 18. Ray điện Panasonic DH5476 600V 300A, dài 60m, nặng 48.6 Kg.
 19. Ray điện Panasonic DH5474 600V 300A, dài 40m, nặng 33.4 Kg.
 20. Ray điện Panasonic DH5471 600V 300A, dài 10m, nặng 8.6 Kg.
 21. Ray điện Panasonic DH5450S 600V 150A, dài 100m, nặng 45 Kg.
 22. Ray điện Panasonic DH5458S 600V 150A, dài 80m, nặng 37 Kg.
 23. Ray điện Panasonic DH5456S 600V 150A, dài 60m, nặng 27.5 Kg.
 24. Ray điện Panasonic DH5454S 600V 150A, dài 40m, nặng 19.7 Kg.
 25. Ray điện Panasonic DH5451S 600V 150A, dài 10m, nặng 5.5 Kg.

 

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích