Trượt điện Panasonic dòng DH589xxxx

  • Dòng Trượt điện Panasonic DH589xxxx sử dụng cho các loại ray điện :
  1. Ray điện Panasonic DH5801 600V 90A, dài 3m, nặng 1 Kg.
  2. Ray điện Panasonic DH5801L 600V 60A, dài 3m, nặng 1 Kg.

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích