Bảng giá thiết bị điện 2022

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢM BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN 2021 THEO LINK BÊN DƯỚI : 

1. BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN CADIVI 2022

2. BẢNG GIÁ 3M 

 - BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP NGẦM 3M 1 PHA CO NGUỘI 24KV TRONG NHÀ

 - BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP NGẦM 3M 3 PHA CO NGUỘI 24KV TRONG NHÀ

 - BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP NGẦM 3M 1 PHA CO NGUỘI 24KV NGOÀI TRỜI

 - BẢNG GIÁ ĐẦU CÁP NGẦM 3M 3 PHA CO NGUỘI 24KV NGOÀI TRỜI

2. BẢNG GIÁ ĐÈN DUHAL 2021

3/ BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LS 2021 BẢNG GIÁ LS 2021:

 - GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ LS - GIÁ CONTACTOR LS 2021 - GIÁ RƠ LE NHIỆT LS 2021

 - GIÁ MCCB LS CẦU DAO KHỐI 3 PHA LS 2021 - GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS 2021

 - GIÁ MCCB LS CẦU DAO KHỐI 4 PHA LS 2021 - GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LS 2021

 - GIÁ MCB LS - CẦU DAO TÉP LS 2021 

- GIÁ ACB LS 2021- BẢNG GIÁ MÁY CẮT KHÔNG KHÍ LS 2021

4. BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN LIOA 2021

5. BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG EMIC 2020

6.BẢNG GIÁ SCHNEIDER 2021

 - BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ LC1D SCHNEIDER 2021 - KHỞI ĐỘNG TỪ  SCHNEIDER LOẠI TESYS LC1D

 - BẢNG GIÁ RƠ LE NHIỆT LRD SCHNEIDER - RƠ LE NHIỆT SCHNEIDER LOẠI TESYS LOẠI D

 - BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ LC1E RƠ LE NHIỆT LRE SCHNEIDER 2021 - KHỞI ĐỘNG TỪ SCHNEIDER LOẠI EASYPACT TVS LC1E

 - BẢNG GIÁ CẦU DAO TỪ NHIỆT GV2 SCHNEIDER 2021 - CẦU DAO TỪ NHIỆT GV2  SCHNEIDER 

 - BẢNG GIÁ RƠ LE TRUNG GIAN RXM SCHNEIDER 2021 - RELAY TRUNG GIAN SCHNEIDER LOẠI RXM4 RXM2

- BẢNG GIÁ RƠ LE BẢO VỆ SCHNEIDER - RELAY BẢO VỆ ĐIỆN ÁP SCHNEIDER RM22TR33

7. BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ MCCB MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ CONTACTOR S-T MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ CONTACTOR S-N MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ RƠ LE NHIỆT TH-T 0-22A MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ RƠ LE NHIỆT TH-T 24-105A MITSUBISHI 2021

- BẢNG GIÁ RƠ LE NHIỆT TH-N MITSUBISHI 2021

8.BẢNG GIÁ CÔNG TẮC NÚT NHẤN RỜ LE HÃNG IDEC JAPAN 2021

9. BẢNG GIÁ TỤ BÙ ENERLUX 2021 - BẢNG GIÁ TỤ ĐIỆN ENERLUX 2021 - BẢNG GIÁ TỤ BÙ 3 PHA ENERLUX 2021

10. BẢNG GIÁ PHILIPS 2021

11. BẢNG GIÁ FUJI 

- BẢNG GIÁ CONTACTOR FUJI - BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ FUJI

12. BẢNG GIÁ HUYNDAI

- BẢNG GIÁ CONTACTOR HUYNDAI - BẢNG GIÁ KHỞI ĐỘNG TỪ HUYNDAI

 

Chia sẻ:

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích