Ý nghĩa của cấp chính xác 5P10 hoặc CL 0.5 trên biến dòng - Ý nghĩa cấp chính xác được kí hiệu trên biến dòng

Một máy biến dòng thường được kí hiệu bằng những kí tự như sau : 

Ví dụ :    15VA cấp 0,5 

            30VA cấp 1

            30VA cấp 5P10

Hoặc :     15VA cấp 0,5

            15VA cấp 5P20


1/ Cấp chính xác 5P10 :

 • Thường được dùng trong biến dòng bảo vệ ( PCT : protection current transformer ) .
 • Biến dòng bảo vệ là biến dòng có nhiệm vụ chuyển đổi dòng điện Sơ cấp ( 50, 100, 2000, 5000A ) về dòng Thứ cấp có trị số thấp ( 1A, 5A ) để cung cấp cho thiết bị bảo về : rơ le bảo vệ quá dòng, chạm đất, ...
 • 5P10 : trong đó
  • 5 : sai số, cấp chính xác của dòng Thứ cấp.
  • P : protection : bảo vệ, dùng trong bảo vệ.
  • 10 : hệ số giới hạn độ chính xác tiêu chuẩn : thường là 5, 10, 15, 20, 30.
  • Như vậy 5P10 được hiểu là khi dòng sự số trên dây dẫn ( dây xuyên qua biến dòng) có trị số lớn bằng 10 lần giá trị định mức thì sai số dòng Thứ cấp của biến dòng là 5%. Khi dòng sự số vượt quá 10 lần thì biến dòng sẽ dần đi vào bão hòa và hư hỏng. 
 • ​Vậy trước khi lựa chọn cấp chính xác của biến dòng ta phải thực hiện tính toán ngắn mạch tại điểm cần lắp biến dòng để biết giá trị dòng sự cố đi qua, từ đó chọn biến dòng với cấp chính xác cho phù hợp.
 • Giới hạn sai số biến dòng bảo vệ

 

Cấp chính xác

Sai số dòng điện ở dòng điện sơ cấp danh định, %

Độ lệch pha ở dòng điện sơ cấp danh định

Sai số hỗn hợp ở giới hạn dòng điện sơ cấp có cấp chính xác danh định, %

Phút

Centiradian

5P

10P

± 1

± 3

± 60

-

± 1,8

-

5

10


2/ Cấp chính xác CL0.5 : 

 • Cấp chính xác CL0.5 hay Class 0.5 thường được ký hiệu trên biến dòng đo lường ( MCT : measurement current transformer ) ; : biến dòng đo lường thường dùng để cấp dòng Thứ cấp cho các thiết bị đo lường như công tơ điện Emic, đồng hồ đa năng Schneider, đồng hồ đa năng DongRuan, ....
 • Cấp chính xác tiêu chuẩn đối với máy biến dòng đo lường thường là : 0,1 – 0,2 – 0,5 – 1 – 3 – 5
 • Cấp chính xác 0.5 có nghĩa là sai số cho phép của biến dòng dùng trong đo lường .
 • Đối với cấp chính xác từ 0,1 đến 1 sai số dòng điện và độ lệch pha ở tần số danh định không được lớn hơn giá trị trong bảng sau khi tải ở mạch thứ cấp nằm trong phạm vi từ 25% đến 100% tải danh định : 

Giới hạn sai số

 

Cấp chính xác

± Sai số dòng điện, % ứng với dòng điện, % so với dòng danh định

± Sai lệch pha ứng với dòng điện, % so với dòng điện danh định

Phút

Centi Radian

 

10

20

100

120

10

20

100

120

10

20

100

120

0,1

0,2

0,5

1

0,25

0,5

1,0

2,0

0,2

0,35

0,75

1,5

0,1

0,2

0,5

1,0

0,1

0,2

0,5

1,0

10

20

60

120

8

15

45

90

5

10

30

60

50

10

30

60

0,3

0,6

1,8

3,6

0,24

0,45

1,35

2,7

0,15

0,3

0,9

1,8

0,15

0,3

0,9

1,8

 • Đối với cấp chính xác 3 và 5 sai số dòng điện ở tần số danh định không được lớn hơn giá trị cho trong bảng sau khi tải ở mạch thứ cấp nằm trong khoảng từ 50% đến 00% tải danh định. 

Giới hạn sai số

Cấp chính xác

± Sai số dòng điện, % ứng với dòng điện, % so với dòng danh định

 

3

5

50

120

3

5

3

5

 

Xem thêm bài viết khác:

=>> Khởi động từ 3 pha

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích