Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

1 Yêu thích
 • Mã: Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V
 • Xuất xứ: Huyndai
 • Giá: 1.500.000 VNĐ
 • Mô tả:

  Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

  Contactor Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

  Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

  Khởi động từ HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

 • Ngày đăng:02-09-2021
 • Lượt xem: 1373
Số lượng:

Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A 220V 380V 110V 48V 24V

Mã hàng / Model 

Contactor Huyndai HGC100 22NS

Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS

Dòng định mức AC3 / Rate current

100A

Điện áp định mức / Rated voltage

380~440VAC

Số pha / number of phase

3P

Tần số nguồn / Power Source Frequency

50Hz

Tiếp điểm phụ / Auxiliary contact

2NO 2NC

Kiểu lắp đặt / Mounting Method

Bắt vít / Dinrail 35

Thương Hiệu / Brand

Huyndai


- Sơ lược về Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai :


- Ý nghĩa các thông số trên Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai :


- Bảng hướng dẫn lựa chọn Khởi động từ Huyndai dựa theo dòng tải định mức ( Dòng thể hiện theo AC3 ) :

Bảng lựa chọn Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai với cuộn điều khiển AC theo dòng điện định mức

Mã hàng Khởi động từ Coil AC

Diễn giải Khởi động từ

Dòng điện định mức AC3

Điện áp định mức tải

Contactor Huyndai HGC9 11NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC9 11NS 3P 9A

9A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC12 11NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC12 11NS 3P 12A

12A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC18 11NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC18 11NS 3P 18A

18A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC25 11NS X---

Khởi động từ Huyndai HGC25 11NS 3P 25A

25A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC32 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC32 22NS 3P 32A

32A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC40 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC40 22NS 3P 40A

40A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC50 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC50 22NS 3P 50A

50A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC65 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC65 22NS 3P 65A

65A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC75 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC75 22NS 3P 75A

75A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC85 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC85 22NS 3P 85A

85A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC100 22NS X ---

Khởi động từ Huyndai HGC100 22NS 3P 100A

100A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC130 22NS Y220

Khởi động từ Huyndai HGC130 22NS Y220 3P 130A

130A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC150 22NS Y220

Khởi động từ Huyndai HGC150 22NS Y220 3P 150A

150A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC115 22NS F---

Khởi động từ Huyndai HGC115 22NS 3P 115A

115A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC130 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC130 22NS 3P 130A

130A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC150 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC150 22NS 3P 150A

150A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC185 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC185 22NS 3P 185A

185A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC225 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC225 22NS 3P 225A

225A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC265 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC265 22NS 3P 265A

265A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC300 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC300 22NS 3P 300A

300A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC400 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC400 22NS 3P 400A

400A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC500 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC500 22NS 3P 500A

500A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC630 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC630 22NS 3P 630A

630A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC800 22NS F ---

Khởi động từ Huyndai HGC800 22NS 3P 800A

800A

380~440VAC

Bảng lựa chọn Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai với cuộn điều khiển DC theo dòng điện định mức

Mã hàng Khởi động từ Coil DC

Diễn giải Khởi động từ

Dòng điện định mức AC3

Điện áp định mức tải

Contactor Huyndai HGC9 11NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC9 3P 9A

9A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC12 11NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC12 3P 12A

12A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC18 11NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC18 3P 18A

18A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC25 11NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC25 3P 25A

25A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC32 11NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC32 3P 32A

32A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC40 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC40 3P 40A

40A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC50 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC50 3P 50A

50A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC65 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC65 3P 65A

65A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC75 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC75 3P 75A

75A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC85 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC85 3P 85A

85A

380~440VAC

Contactor Huyndai HGC100 21NSD---

Khởi động từ Huyndai HGC100 3P 100A

100A

380~440VAC


- Bảng lựa chọn mã hàng cho Coil điều khiển Khởi động từ Huyndai :

Bảng hướng lựa chọn Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai theo điện áp điều khiển AC

Mã hàng

HGC100 22NS X024

HGC100 22NS X048

HGC100 22NS X110

HGC100 22NS X120

HGC100 22NS X220

HGC100 22NS X240

HGC100 22NS X380

HGC100 22NS X440

Điện áp cuộn Coil

24VAC

48VAC

110VAC

120VAC

220VAC

240VAC

380VAC

440VAC


- Hướng dẫn lựa chọn Rơ le nhiệt cho Khởi động từ Huyndai :

Bảng hướng dẫn lựa chọn Rơ le nhiệt cho Khởi động từ Huyndai

Mã hàng Khởi động từ

Dải dòng Rơ le nhiệt Huyndai

Mã hàng Rơ le nhiệt Huyndai

Contactor HGC9 11NS X ---

0.12 - 0.18A, 0.18 - 0.26A, 0.25 - 0.35A, 0.34 - 0.5A,0.5 - 0.7A, 0.6 - 0.9A, 0.8 - 1.2A, 1.1 - 1.6A, 1.5 - 2.1A,2 - 3A, 2.8 - 4.2A, 3 - 5A, 4 - 6A, 5.6 - 8A,6-9A,8-12A,12-18A

HGT18K

Contactor HGC12 11NS X ---

Contactor HGC18 11NS X ---

Contactor HGC25 11NS X---

7-10A, 8-12A, 12-18A, 15-22A, 17 - 25A,
22-32A, 28 - 40A

HGT40K

Contactor HGC32 22NS X ---

Contactor HGC40 22NS X ---

Contactor HGC50 22NS X ---

17 - 25A, 22-32A, 28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A

HGT65K

Contactor HGC65 22NS X ---

Contactor HGC75 22NS X ---


28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A,
52 - 75A, 59 - 85A, 70-100A

HGT100K

Contactor HGC85 22NS X ---

Contactor HGC100 22NS X ---

Contactor HGC130 22NS Y220

48 - 80A, 69 - 115A, 78 - 130A, 90 - 150A

HGT150K

Contactor HGC150 22NS Y220

Contactor HGC115 22NS F---

Contacto HGC130 22NS F ---

Contactor HGC150 22NS F ---

Contactor HGC185 22NS F ---


90 - 150A, 111 - 185A, 135 - 225A, 159 - 265A

HGT265K

Contactor HGC225 22NS F ---

Contactor HGC265 22NS F ---

Contactor HGC300 22NS F ---


159 - 265A,180 - 300A, 240 - 400A, 300-500A

HGT500K

Contactor HGC400 22NS F ---

Contactor HGC500 22NS F ---

Contactor HGC630 22NS F ---


378 - 630A, 480 - 800A

HGT800K

Contactor HGC800 22NS F ---

Contactor HGC9 11NSD---


0.12 - 0.18A, 0.18 - 0.26A, 0.25 - 0.35A, 0.34 - 0.5A,0.5 - 0.7A, 0.6 - 0.9A, 0.8 - 1.2A, 1.1 - 1.6A, 1.5 - 2.1A,2 - 3A, 2.8 - 4.2A, 3 - 5A, 4 - 6A, 5.6 - 8A,6-9A,8-12A,12-18A

HGT18K

Contactor HGC12 11NSD---

Contactor HGC18 11NSD---

Contactor HGC25 11NSD---


7-10A, 8-12A, 12-18A, 15-22A, 17 - 25A,
22-32A, 28 - 40A

HGT40K

Contactor HGC32 11NSD---

Contactor HGC40 21NSD---

Contactor HGC50 21NSD---


17 - 25A, 22-32A, 28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A

HGT65K

Contactor HGC65 21NSD---

Contactor HGC75 21NSD---


28 - 40A, 34 - 50A, 45 - 65A,
52 - 75A, 59 - 85A, 70-100A

HGT100K

Contactor HGC85 21NSD---

Contactor HGC100 21NSD---


- Kích thước Contactor Huyndai Khởi động từ Huyndai HGC100 : 


- Bảng giá Contactor Huyndai xem tại đây.

- Bảng giá Khởi động từ Huyndai xem tại đây.


Hủy

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Cart 0Giỏ hàng zalo whatsapp Sản phẩm yêu thích
Yêu thích